Domov Merilna tehnika
Print E-mail

Merilna tehnika

 

Slovenija z vključevanjem v EU sledi tudi smernicam in predpisom na področju proizvodnje in prometa z živili. Nove smernice, zakoni in pravilniki so usklajeni z evropsko zakonodajo, ki je v ta namen vpeljala sistem HACCP - nadzor in analiza kritičnih kontrolnih točk, ki zagotavlja neoporečnost živil. Sistem HACCP je preventivni sistem in zahteva nadzor nad živili že od njihove pridelave, predelave, transporta, skladiščenja in prodaje, s tem pa preprečuje (izključuje) dejavnike tveganja, da se v živilih pojavi nesprejemljiva kontaminacija biološke, kemične ali fizikalne narave, ki posledično lahko povzroči nastanek bolezni in se z živili lahko prenaša na človeka. Na ta način se za potrošnika zagotavlja t.i. varen proizvod (po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - ZZUZIS). Tovrsten preventivni pristop pa ni koristen zgolj za potrošnika, temveč tudi za proizvajalca, ker vodi k zmanjšanju njegovih izgub.

Temperatura živil se meri v času skladiščenja, transporta in tudi v času prodaje, ko so živila shranjena na ustreznih mestih, ob ustrezni temperaturi in vlagi. Mnogo proizvajalcev svojo hladilno opremo (skrinje, hladilniki) opremlja s termometri in merilniki vlage, kar pa vedno ni dovolj, da se zadosti HACCP sistemu. Slednji zahteva, bodisi od proizvajalca, prevoznika ali prodajalca, da temperaturo živil neprestano spremlja, beleži in shranjuje za trenutno ali kasnejšo kontrolo in analizo. V ta namen so se na tržišču pojavile najrazličnejše izvedenke termometrov in temperaturnih registratorjev, ki so zmožni tovrstne podatke hraniti in jih na željo uporabnika tudi posredovati.

Registratorji spremljajo, beležijo podatke o temperaturi, vlagi, pretoku zraka, tlakih, razliki tlakov (clean rooms), nivoju vodne gladine, električnih tokovih, osvetlenosti, prisotnosti plinov CO ali CO2, ter vključujejo tudi zvočne, svetlobne ali klicne (telefonska klicna enota) alarmne pripomočke, ki v primeru odstopanja temperature od zahtevane obvestijo uporabnika, serviserja... Vse pridobljene podatke se lahko pregleduje neposredno ali pa se jih kasneje odčita, uredi in shrani s pomočjo računalnika. Več o registratorjih iz našega prodajnega programa proizvajalca ELPRO si lahko ogledate na njihovi domači strani

 

 


 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."