Print

Testne komore

Testne komore in klimatizacija laboratorijev

Klimatizacijo laboratorijev in komor za testiranje je zaradi zahtevnosti pogojev potrebno reševati individualno. Pogoje, ki jim je potrebno zadostiti, narekuje sama vrsta laboratorija, namen uporabe, organizacija dela v njem. Običajno morajo zadostiti postavljenim standardom. Vedno večje so potrebe po testnih laboratorijih v sami industriji.

Regulacija naprav je izvedena s PLC krmilniki različnih proizvajalcev, odvisno od zahtevnosti regulacije in želja kupcev. Vizualizacija in nadzor naprave izvedemo z različnimi posluževalnimi paneli in / ali nadzornim PC računalnikom.

Sposobni smo ohranjati temperaturo laboratorijsko konstantno na 0,1 °C natančno in relativno vlago na 2% natančno. Z njim lahko reguliramo tudi druge parametre, kot npr. osvetlitev.

Pogoje lahko spreminjamo zvezno ali skokovito, v željenem območju. Pri temperaturi je to običajno od -40 °C do +60 °C in pri vlagi od 40 (20)% do 95%. Spremembe v okviru zahtev se lahko ciklično ponavljajo.

Komore za preizkušanje gradbenih vzorcev

Komore so namenjene za ciklično preizkušanje gradbenih vzorcev (betonski vzorci, strešniki, keramične ploščice,... ) pri temperaturi do 60 °C v vodi ali pršenje vode in od +60 °C do -30 °C v zraku, odvisno od standarda, po katerem poteka preizkušanje vzorcev. Cikel delovanja je običajno sestavljen iz enega mokrega odseka delovanja in enega ali več suhih odsekov delovanja.

Za doseganje zahtevanih parametrov so komore opremljene s hladilnim sistemom za hlajenje in gretje zraka, sistemom za dovod in odvod vode iz kopeli, hranilnikom vode in krmilno regulacijsko opremo.

V preizkusni komori je postavljena kopel za preizkušanje gradbenih vzorcev, ki je povezana s cevmi s sistemom za dovod in odvod vode. Kopel je iz nerjaveče pločevine, kar omogoča enostavno čiščenje in dolgo življensko dobo.

Regulacija naprave je izvedena s PLC krmilnikom Telemecanique ali Beckhoff, za vizualizacijo in nastavitev pogojev delovanja naprave pa se uporabljajo posluževalni paneli. Zgodovina delovanja napravi se lahko na željo kupca beleži na PC računalniku in je prikazana na grafični ali tabelarični načini.

 

 

 

Referenčna lista:

 • ZAG Ljubljana, komora za testiranje betonskih vzorcev, strešnikov in keramičnih ploščic,
 • IRMA Trzin, komora za testiranje gradbenih vzorcev,
 • CPM Maribor, betonarna, komora za testiranje betonskih vzorcev,
 • GP Primorje, betonarna , komora za testiranje betonskih vzorcev,
 • RSS - Royal Scientific Society, Jordanija, Aman, laboratorij za preizkušanje gospodinjskih aparatov
 • Gorenje gospodinjski aparati, Laboratorij za termodinamične meritve, Velenje,
 • Kemijski institut, Laboratorij za supraprevodne magnete, Ljubljana,
 • Univerza v Mariboru, Tehniška fakulteta - strojništvo, Tekstilni laboratorij, Maribor,
 • Univerza v Mariboru, Tehniška fakulteta - tekstilna tehnologija, Laboratorij za testiranje oblačil športnikov,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za dolžinske mere, Maribor,
 • Zeltron, Laboratorij za preizkušanje gospodinjskih aparatov, Udine, Italija,
 • Inštitut za celulozo in papir, Laboratorij za vzdrževanje pogojev po standardu ISO/DIS 187, Ljubljana,
 • MZT, Urad za standardizacijo in meroslovje, Laboratorij za preiskušanje neavtomatskih tehtnic in merilnih celic,
 • Paloma sladkogorska tovarna papirja, Laboratorij za vzdrževanje pogojev po standardu ISO/DIS 187, Sladki vrh,
 • Laboratorij za merila, mase in prostornine Lotrič, Selca
 • TCL, Laboratorij za preizkušanje in certificiranje, Velenje
 • TKK Srpenica, Laboratorij za preizkušanje, Srpenica
 • Iskratel, Laboratorij za testiranje telefonskih central, Kranj
 • ...